Author(s): Utkarsha Shivsharan, Manoj R. Patil, Pooja S Panpat, Vedant S. Pardeshimath

Email(s): mrp161220@gmail.com

DOI: 10.52711/2321-5844.2022.00011

Address: Utkarsha Shivsharan, Manoj R. Patil*, Pooja S Panpat, Vedant S. Pardeshimath
D.S.T.S Mandal’s College of Pharmacy, Solapur - 413008, Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Maharashtra, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 2,     Year - 2022


Cite this article:
Utkarsha Shivsharan, Manoj R. Patil, Pooja S Panpat, Vedant S. Pardeshimath. Formulation and Evaluation of the Cream containing Piper Betle Leaves Extract. Research Journal of Topical and Cosmetic Sciences. 2022; 13(2):67-0. doi: 10.52711/2321-5844.2022.00011
Recomonded Articles:

Author(s): A. B. Hajare, M. M. Nitalikar, C.S. Magdum, S. K. Mohite, S.J. Shid, V.N. Dange

DOI: 10.5958/2321-5844.2016.00008.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Arti P. Pawar, Dhanashri N. Pawar, Yogita V. Dalvi

DOI: 10.5958/2321-5844.2019.00006.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Tushar N. Sonawane, Dhananjay D. Chaudhari, Satish D. Mali, Azam Z. Shaikh

DOI: 10.52711/2321-5844.2021.00001         Access: Open Access Read More

Author(s): Deepak Umalkar, R.B. Saudagar, Divya Patel, Rajesh K.S.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S.C.Shivhare, K.G. Malviya, K.K. Shivhare Malviya, Neeta K. Rai , Vijay Jain, Arun Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikita R. Nikam, Priyanka R. Patil, Rahul P. Jadhav, Rohan R. Vakhariya, Dr. C. S. Magdum

DOI: 10.5958/2321-5844.2019.00013.X         Access: Open Access Read More

Author(s): S.C. Shivhare, K.G. Malviya, K.K. Shivhare Malviya, Vijay Jain

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Harshal Patil, Jyotsna Waghmare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Audumbar Digambar Mali, Ritesh Bathe

DOI: 10.5958/2321-5844.2015.00011.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Tejashree A. Ghadge, A.S. Kulkarni, S.H. Majumdar, S.D. Chavare

DOI: 10.5958/2321-5844.2015.00005.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Pooja Yadav, Sunil Shah, Chandra Kishore Tyagi

DOI: 10.52711/2321-5844.2021.00007         Access: Open Access Read More

Author(s): Utkarsha Shivsharan, Manoj R. Patil, Pooja S Panpat, Vedant S. Pardeshimath

DOI: 10.52711/2321-5844.2022.00011         Access: Closed Access Read More

Author(s): Kunal D. Sutar, Rutika D. Harshad, Omkar S. Sangar, Aishwarya C. Patil, Santosh A. Payghan

DOI: 10.52711/2321-5844.2022.00004         Access: Closed Access Read More

Author(s): Varsha S. Tegeli, Sagar S. Satpute, Megha A. Savaisarje, Asad A. Sayyed, Sakshi P. Shete, Jahanare R. Shaikh

DOI: 10.52711/2321-5844.2022.00014         Access: Closed Access Read More

Author(s): Siddhi Pise, Fareed Shaikh, Payaam Vohra

DOI: 10.52711/2321-5844.2023.00008         Access: Closed Access Read More

Author(s): Ashwini M. Chaudhari, Rupali V. Khankari, Payal J. Chavan

DOI: 10.52711/2321-5844.2023.00012         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Topical and Cosmetic Sciences (RJTCS) is an international, peer-reviewed journal, correspondence in the fields of skin and cosmetic research....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2321-5844 


Recent Articles
Tags