Author(s): Biradev S Karande, Suraj T Jadhav, Pankaj S Mane, Ankita B Hogale, Deepak J Kare, Shubham B Devkar, Mayuresh Redkar

Email(s): karandebs2020@gmail.com

DOI: 10.5958/2321-5844.2019.00005.0

Address: Biradev S Karande*, Suraj T Jadhav, Pankaj S Mane, Ankita B Hogale, Deepak J Kare, Shubham B Devkar, Mayuresh Redkar
Department of Pharmaceutics, Shree Santkrupa Collage of Pharmacy, Ghogaon, Karad, Maharashtra-India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 10,      Issue - 1,     Year - 2019


Cite this article:
Biradev S Karande, Suraj T Jadhav, Pankaj S Mane, Ankita B Hogale, Deepak J Kare, Shubham B Devkar, Mayuresh Redkar. Formulation and Evaluation of Herbal Antidandruff Gel. Research J. Topical and Cosmetic Sci.10(1):19-22. doi: 10.5958/2321-5844.2019.00005.0
Recomonded Articles:

Author(s): A. B. Hajare, M. M. Nitalikar, C.S. Magdum, S. K. Mohite, S.J. Shid, V.N. Dange

DOI: 10.5958/2321-5844.2016.00008.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Anusha Potluri, Asma Shaheda S.K., Neeharika Rallapally, Durrivel S., Harish G.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Harsha Solanki, Vinay Sagar Verma, Mukesh Sharma, Ajay Singh, Garima Sharma, ManishaMajumdar, Sujata Gupta, Sandhya, Vandana Sahu, Kalyani Dewangan, D.K. Tripathi, Amit Alexander, Ajazuddin

DOI: 10.5958/2321-5844.2016.00007.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Nanda Badhe, Lina Shirode, Shivam Lale

DOI: 10.5958/2321-5844.2015.00012.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Subhashis Debnath, M. Niranjan Babu, G. Kusuma

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ankush Sharma, Bharat Prasar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Amit Roy, Ram Kumar Sahu

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Elumalai, M. Chinna Eswaraiah , M. Nikhitha

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Priya R. Kawarkhe, Subhash V. Deshmane, Kailash R. Biyani

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ram Kumar Sahu, Amit Roy, Pradeep Kushwah, Ashmita Sahu

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Deepak Umalkar, R.B. Saudagar, Divya Patel, Rajesh K.S.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhanashri N. Pawar, Arti P. Pawar, Yogita V. Dalvi

DOI: 10.5958/2321-5844.2019.00004.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Ram Kumar Sahu, Amit Roy, Pradeep Kushwah, Manish Khare, Rajni Mudotiya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A.C. Patil , A.R. Patil, A.C. Patil, S. J. Shid, V.N. Dange, C.S. Magdum, S.K. Mohite

DOI: 10.5958/2321-5844.2017.00007.3         Access: Open Access Read More

Author(s): S.D. Labhade, Kritsy Tomi

DOI: 10.5958/2321-5844.2015.00007.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Arti P. Pawar, Dhanashri N. Pawar, Yogita V. Dalvi

DOI: 10.5958/2321-5844.2019.00006.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Omkar V. Narule, Manohar D. Kengar, Pranali P. Mulik, Sohel I. Nadaf, Bhagyashree A. Mote, Trupti D. Dudhagaonkar

DOI: 10.5958/2321-5844.2019.00003.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Ghurghure S M, Dhange A A, Kamalapure N R, Kate S N, Katkar A R, Katta A V, Kattimani C U, Kattimani S G

DOI: 10.5958/2321-5844.2019.00001.3         Access: Open Access Read More

Research Journal of Topical and Cosmetic Sciences (RJTCS) is an international, peer-reviewed journal, correspondence in the fields of skin and cosmetic research....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2321-5844 


Recent Articles
Tags