Author(s): Harsha Solanki, Vinay Sagar Verma, Mukesh Sharma, Ajay Singh, Garima Sharma, ManishaMajumdar, Sujata Gupta, Sandhya, Vandana Sahu, Kalyani Dewangan, D.K. Tripathi, Amit Alexander, Ajazuddin

Email(s): ajazuddin@rungta.ac.in

DOI: 10.5958/2321-5844.2016.00007.8

Address: Harsha Solanki1, Vinay Sagar Verma1, Mukesh Sharma1, Ajay Singh2, Garima Sharma1, ManishaMajumdar1, Sujata Gupta1, Sandhya1, Vandana Sahu1, Kalyani Dewangan1, D.K. Tripathi1, Amit Alexander1, Ajazuddin1*
1Rungta College of Pharmaceutical Sciences and Research, Kurud Road Kohka, Bhilai, Chhattisgarh, India, 490024
2GD Rungta College of Science and Technology, Kurud Road Kohka, Bhilai, Chhattisgarh, India, 490024
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 7,      Issue - 2,     Year - 2016


Cite this article:
Harsha Solanki, Vinay Sagar Verma, Mukesh Sharma, Ajay Singh, Garima Sharma, ManishaMajumdar, Sujata Gupta, Sandhya, Vandana Sahu, Kalyani Dewangan, D.K. Tripathi, Amit Alexander, Ajazuddin. Natural Humectants in Formulation of Calamine Lotion: Its Evaluation and Comparison. Research J. Topical and Cosmetic Sci. 2016; 7(2):41-45. doi: 10.5958/2321-5844.2016.00007.8
Recomonded Articles:

Author(s): Harsha Solanki, Vinay Sagar Verma, Mukesh Sharma, Ajay Singh, Garima Sharma, ManishaMajumdar, Sujata Gupta, Sandhya, Vandana Sahu, Kalyani Dewangan, D.K. Tripathi, Amit Alexander, Ajazuddin

DOI: 10.5958/2321-5844.2016.00007.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanket Rathod, Sneha Mali, Namdeo Shinde, Nagesh Aloorkar

DOI: 10.5958/2321-5844.2020.00008.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Seema V. Pattewar, Deepak N. Patil

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Tushar N. Sonawane, Dhananjay D. Chaudhari, Satish D. Mali, Azam Z. Shaikh

DOI: 10.52711/2321-5844.2021.00001         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhijit Ray

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mamatha Tirunagari, Nagadivya Nerella, Anupama Koneru, Abdul Nazeem Baig, Afiya Begum

DOI: 10.5958/2321-5844.2020.00005.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Kranti Jayavant Thorat, Tejaswini Sudhakar Yamgar, P.J. Shirote, Bhavna Deshmane

DOI: 10.5958/2321-5844.2018.00003.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Akhilesh Gupta, Swati Rawat

DOI: 10.5958/2321-5844.2017.00004.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Kadam Trupti V, Waghmare Sneha S, Darekar A B, Saudagar R B

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): V. Sai Kishore, N. Balaji, K. Srikanth ,J. Hemanth

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhusal Sonika S., Dhumane Poonam S, Saudagar Ravindra B.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanket Rathod, Ketaki Shinde, Namdeo Shinde, Nagesh Aloorkar

DOI: 10.52711/2321-5844.2021.00013         Access: Open Access Read More

Author(s): V.S. Tegeli, Sakshi P. Shete, Jahanara R. Shaikh, Megha A. Savaisarje, Sagar S. Satpute, Asad A. Sayyed

DOI: 10.52711/2321-5844.2022.00010         Access: Closed Access Read More

Author(s): Akshay R. Yadav, Shrinivas K. Mohite

DOI: 10.5958/2321-5844.2020.00015.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Pawan N karwa, Meera Devi, Avinash B Thalkari, Vivek M Thorat

DOI: 10.52711/2321-5844.2022.00005         Access: Closed Access Read More

Author(s): Diksha K. Nunse, Rohini N. Jadhav, Amol S. Deshmukh

DOI: 10.52711/2321-5844.2022.00006         Access: Closed Access Read More

Author(s): Girjesh Vishwakarma, Aakash Singh Panwar, Nirmal Dongre

DOI: 10.52711/2321-5844.2023.00005         Access: Closed Access Read More

Author(s): Anshika Garg

DOI: 10.52711/2321-5844.2023.00007         Access: Closed Access Read More

Author(s): Ashwini M. Chaudhari, Rupali V. Khankari, Payal J. Chavan

DOI: 10.52711/2321-5844.2023.00012         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Topical and Cosmetic Sciences (RJTCS) is an international, peer-reviewed journal, correspondence in the fields of skin and cosmetic research....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2321-5844 


Recent Articles
Tags