Author(s): Sharma Mukesh, Ajazuddin, V.Minu, Soni Sonam, Jyotsna, Rashmi, Hansa, Deepaveni, Hempushpa, Tripathi D.K.

Email(s): mukesh.rcpsr@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Sharma Mukesh*, Ajazuddin, V.Minu, Soni Sonam,Jyotsna, Rashmi, Hansa, Deepaveni, Hempushpa, Tripathi D.K.
Rungta Collage of Pharmaceutical Science and Research, Kurud, Bhilai-490026 (C.G.) India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 3,      Issue - 2,     Year - 2012


Cite this article:
Sharma Mukesh, Ajazuddin, V.Minu, Soni Sonam,Jyotsna, Rashmi, Hansa, Deepaveni, Hempushpa, Tripathi D.K.. A Survey on Marketed Products Having Significance Role in Hair Loss Treatment: Bhilai-Durg City 2011-12. Res. J. Topical and Cosmetic Sci. 3(1): July-Dec. 2012 page 37-39.
Recomonded Articles:

Author(s): Anusha Potluri, Asma Shaheda S.K., Neeharika Rallapally, Durrivel S., Harish G.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nanda Badhe, Lina Shirode, Shivam Lale

DOI: 10.5958/2321-5844.2015.00012.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Mukesh Sharma, Kushagra Nagori, Sonam Soni, Vinay Sagar Verma, Ajay Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Gite Shital S., Jadhav Aishwarya J., Zalte Amar G., Saudagar Ravindra B.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pratibha Gavarkar, Rahul Adnaik, Dhanashree Chavan, Ashwini Bagkar, Rupali Bandgar

DOI: 10.5958/2321-5844.2016.00011.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Omkar V. Narule, Manohar D. Kengar, Pranali P. Mulik, Sohel I. Nadaf, Bhagyashree A. Mote, Trupti D. Dudhagaonkar

DOI: 10.5958/2321-5844.2019.00003.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Biradev S Karande, Suraj T Jadhav, Pankaj S Mane, Ankita B Hogale, Deepak J Kare, Shubham B Devkar, Mayuresh Redkar

DOI: 10.5958/2321-5844.2019.00005.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Pratiksha S. Sawant, Pratiksha B. Sankpal, Asha M. Jagtap, Akshata S. Gavade, Ganesh B. Vambhurkar

DOI: 10.5958/2321-5844.2020.00001.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Mamatha Tirunagari, Nagadivya Nerella, Anupama Koneru, Abdul Nazeem Baig, Afiya Begum

DOI: 10.5958/2321-5844.2020.00005.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Jayaganesh Sankar, Sudhir Sawarkar, Jainendra Malankar, Bachan Singh Rawat, Mohammed Asif Ali

DOI: 10.5958/2321-5844.2017.00009.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Debarshi Datta, Subhashis Debnath, Sirisha P., Nagasree T., Swetha D., M. Niranjan Babu

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Swarnlata Saraf, Sunil M. Hargude, Chanchal Deep Kaur , Shailendra Saraf

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Krushna K. Zambare, Swati B. Gonge, Geetanjali B. Shewale, Pranita S. Pawar

DOI: 10.5958/2321-5844.2019.00009.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Akshay R. Yadav, Shrinivas K. Mohite

DOI: 10.5958/2321-5844.2020.00009.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Atul Wakshe, Ajinkya Thorat, Shaharukh Tamboli, Shubhangi Thorat, Manisha Manik Murgude

DOI: 10.5958/2321-5844.2019.00012.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sonawane Sneha K, Shinde Prajakta P, Shelke Suvarna J.

DOI: 10.52711/2321-5844.2021.00014         Access: Open Access Read More

Author(s): P. Prashanthi, A. Elumalai, M. Chinna Eswaraiah, Narasimha Rao Y, Javeed Ahamed

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sidhi S. Jadhav, Kajal S. Jadhav, Yogita V. Dalvi

DOI: 10.5958/2321-5844.2018.00009.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikita R. Nikam, Priyanka R. Patil, Rahul P. Jadhav, Rohan R. Vakhariya, Dr. C. S. Magdum

DOI: 10.5958/2321-5844.2019.00013.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Manohar D. Kengar, Ganesh B. Vambhurkar, Akshata S. Gavade, Asha M. Jagtap, Indrayani D. Raut

DOI: 10.5958/2321-5844.2018.00001.8         Access: Open Access Read More

Research Journal of Topical and Cosmetic Sciences (RJTCS) is an international, peer-reviewed journal, correspondence in the fields of skin and cosmetic research....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2321-5844 


Recent Articles
Tags